Αγορά ΑκινήτουΠώληση ΑκινήτουΜίσθωση/Εκμίσθωση ΑκινήτουΕκτίμηση ΑκινήτουΔάνειαΑντιπαροχές
Κτηματοδυναμική πωλήσεις και αντιπαροχές εντός σχεδίου οικοπέδων στην Αττική - Μεσίτες, σύμβουλοι ακινήτων - ktimatodinamiki.gr

Greek English  

Αρχική σελίδα Αναζήτηση ακινήτων Ανάθεση Νέα της αγοράς Η Εταιρεία Υπηρεσίες Καριέρα Επικοινωνία

Υπηρεσίες

  Αγορά Ακινήτου

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=

Έλεγχος ακινήτου

Η αγορά ακινήτου είναι μια από τις ακριβότερες και σημαντικότερες συναλλαγές που θα συνάψουμε στη ζωή μας και για να μην οδηγηθούμε σε μια λανθασμένη επιλογή πρέπει να ακολουθήσουμε τα πιο κάτω στάδια:


Επενδυτικός έλεγχος.

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:
-Τη λήψη της απόφασης για την μορφή της επένδυσης.
-Τον εντοπισμό της περιοχής που ταιριάζει στις επενδυτικές μας ανάγκες και επιθυμίες.
-Τον τρόπο για τη χρηματοδότηση της αγοράς.
-Την επιλογή της καλύτερης μεθόδου εξεύρεσης επιλεγμένων ακινήτων.
-Την τελική εκτίμηση των επιλογών.


Οικονομικός έλεγχος.

-Πρέπει να ορισθούν οι δόσεις του τιμήματος αγοραπωλησίας ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υπό ανοικοδόμηση.
-Να ελεγχθούν πιθανές οφειλές του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή εργολάβου επειδή τα χρέη αυτά βαρύνουν τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.


Νομικός έλεγχος.

Ανάθεση σε Δικηγόρο της διενέργειας του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και της σύνταξης και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου.

Συγκεκριμένα ο Δικηγόρος θα πρέπει να προβεί:

-Σε έλεγχο στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, ώστε να διαπιστώσει αν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ανήκει πράγματι σ’ αυτόν που εμφανίζεται ως πωλητής και αν ανήκει σ’ αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους του επί τουλάχιστον 20 χρόνια.
-Σε έλεγχο στα βιβλία βαρών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ώστε να διαπιστώσει εάν στο όνομα του πωλητή ή των δικαιοπαρόχων του υπάρχουν εγγεγραμμένες υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, κατασχέσεις ή δικαστικές διεκδικήσεις.
-Σε μελέτη της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, του πίνακα κατανομής χιλιοστών και του κανονισμού της πολυκατοικίας, αν το ακίνητο είναι οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) σε πολυκατοικία ή σε συγκρότημα κατοικιών.


Τεχνικός έλεγχος.

Επιλογή διπλωματούχου Μηχανικού της εμπιστοσύνης μας για να διενεργήσει τον έλεγχο στην αρμόδια Πολεοδομία.

Ο Μηχανικός θα πρέπει να προβεί:

α) Στον έλεγχο της τεχνικής νομιμότητας του ακινήτου.
β) Στην εξέταση της ποιότητας του ακινήτου.
γ) Της μελέτης, της κατασκευής, της ποιότητας της εργασίας και των υλικών, καθώς επίσης και της λειτουργικότητας του χώρου.
δ) Στον έλεγχο τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

Σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι οικόπεδο ή βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως τότε ο Μηχανικός:

α) Ελέγχει την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητά του στο αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο, στην Τεχνική υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου και αν χρειαστεί στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
β) Ερευνά για τυχόν οφειλόμενες εισφορές σε γη και χρήμα, αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών, εκκρεμούσα απαλλοτρίωση για κοινωφελή σκοπό, εκτέλεση οδικού ή άλλου έργου, για τυχόν  χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας ως δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, βιότοπου, αιγιαλού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στρατιωτικής ζώνης κ.λ.π. και
γ) Ερευνά για επιτρεπόμενες και απαγορευμένες χρήσεις γης.

 

 

 
Site map •  Προσθήκη στα αγαπημένα •  Προτείνετε μας