Αγορά ΑκινήτουΠώληση ΑκινήτουΜίσθωση/Εκμίσθωση ΑκινήτουΕκτίμηση ΑκινήτουΔάνειαΑντιπαροχές
Κτηματοδυναμική πωλήσεις και αντιπαροχές εντός σχεδίου οικοπέδων στην Αττική - Μεσίτες, σύμβουλοι ακινήτων - ktimatodinamiki.gr

Greek English  

Αρχική σελίδα Αναζήτηση ακινήτων Ανάθεση Νέα της αγοράς Η Εταιρεία Υπηρεσίες Καριέρα Επικοινωνία

Υπηρεσίες

  Πώληση Ακινήτου

 

 width=
 width=
 width=
 width=

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 • Τίτλοι κυριότητας του ακινήτου (συμβόλαιο ιδιοκτησίας).
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Επίσημο αντίγραφο της οικοδομικής Άδειας όταν πρόκειται για κτίσμα.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με Υπεύθυνη Δήλωση από Μηχανικό ή Τοπογράφο σύμφωνα με το Ν. 651/77 και Ν. 1337/83.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία, ή αν απέφερε εισόδημα, βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. του πωλητή ότι αυτό έχει δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας διετίας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητό του το έχει συμπεριλάβει στο Ε9.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο πωλητής δεν υπαγόταν στο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ) ή αν υπαγόταν, ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση ΦΜΑΠ.
 • Εάν το ακίνητο αποκτήθηκε με κληρονομιά ή δωρεά βεβαίωση ότι έχει υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς στην οποία το έχει συμπεριλάβει.
 • Βεβαίωση από το Δήμο που βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχει οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).
 • Φορολογική ενημερότητα από την οποία να αποδεικνύεται ότι δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει οφειλές προς το Ι.Κ.Α., σε περίπτωση που αυτός απασχολεί προσωπικό ή ανέγειρε πρόσφατα το κτίσμα.
 • Κτηματογραφικό απόσπασμα από το γραφείο Κτηματολογίου στο οποίο ο πωλητής έχει υποβάλει τη σχετική δήλωση εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο ή βεβαίωση από τον οργανισμό Κτηματολογίου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.


 

 
Site map •  Προσθήκη στα αγαπημένα •  Προτείνετε μας