Αγορά ΑκινήτουΠώληση ΑκινήτουΜίσθωση/Εκμίσθωση ΑκινήτουΕκτίμηση ΑκινήτουΔάνειαΑντιπαροχές
Κτηματοδυναμική πωλήσεις και αντιπαροχές εντός σχεδίου οικοπέδων στην Αττική - Μεσίτες, σύμβουλοι ακινήτων - ktimatodinamiki.gr

Greek English  

Αρχική σελίδα Αναζήτηση ακινήτων Ανάθεση Νέα της αγοράς Η Εταιρεία Υπηρεσίες Καριέρα Επικοινωνία

Υπηρεσίες

  Δάνεια

 

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες τράπεζες για να σας εξασφαλίσουμε το δάνειο που σας ταιριάζει.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για «Στεγαστικά Δάνεια».

Ι. Για την προέγκριση του δανείου απαιτούνται:

 •  Αίτηση χορήγησης στεγαστικού δανείου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (για μισθωτούς).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου των δύο (2) τελευταίων ετών.
 • Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος Ε1 των δύο (2) τελευταίων ετών.
 • Φωτοτυπία των εντύπων Ε3 και Ε9 των δύο (2) τελευταίων ετών.
 • Στην περίπτωση που αγοράζει νομικό πρόσωπο συνήθως απαιτούνται και τρεις (3) τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας για τα τρία (3) τελευταία έτη.ΙΙ. Για την έγκριση του δανείου απαιτούνται:

 • Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. Αν αυτό είναι διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας.
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής του τίτλου του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.
 • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από τη μερίδα του μεταβιβάσαντος και πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Δικηγόρου του αγοραστή ότι έχει προβεί σε έλεγχο όλων των παραπάνω και δεν έχει διαπιστώσει νομικά ελαττώματα.
 • Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια.
 • Κτηματολογικό απόσπασμα (σε περίπτωση που η περιοχή έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και διάγραμμα κάλυψης.
 • Κάτοψη του ακινήτου.
 • Προϋπολογισμό έργων σε ειδικό έντυπο υπογεγραμμένο από διπλωματούχο Μηχανικό σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής ή αποπεράτωσης ημιτελούς.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής από το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο.ΙΙΙ. Για την εκταμίευση του δανείου αφού συνταχθούν και τα συμβόλαια μεταβίβασης του ακινήτου, απαιτούνται:

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής προσημείωσης από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 

 

 

 
Site map •  Προσθήκη στα αγαπημένα •  Προτείνετε μας